Iba SMART ciele vám prinesú výsledky. Takto si ich dokážete stanoviť

Každý potrebuje cieľ – či už v profesionálnom lebo osobnom živote. Existujú však dobré a zlé spôsoby, ako si ciele stanoviť.

Čo sú SMART ciele?

SMART je skratka pre konkrétne (Specific), merateľné (Measurable), dosiahnuteľné (Attainable), relevantné (Relevant) a časovo limitované (Time-Bound) ciele.

SMART ciele sú oproti iným cieľom uskutočniteľné a môžu vám priniesť výsledky. Nastavia vás pre úspech a dajú vám jasné zameranie na prácu.

Tu je návod, ako si stanoviť SMART ciele:

Konkrétny:

V prvom rade musí byť váš cieľ konkrétny. Buďte čo najjasnejší, pretože bez ohľadu na to, či je to váš tím alebo vy, kto musí splniť cieľ, musíte byť schopní presne určiť, čo sa od vás alebo nich požaduje.

Merateľný:

Jediným spôsobom, ako zistiť, či bol váš cieľ úspešný, je zabezpečiť, aby bol merateľný. Pridanie čísel k cieľu vám alebo vášmu tímu pomôže zvážiť, či boli alebo neboli splnené očakávania a výsledok bol úspešný.

Napríklad: „Chodiť do posilňovne dvakrát týždenne počas nasledujúcich šiestich mesiacov“ je silnejším cieľom, ako „častejšie chodiť do posilňovne“.

Stanovenie míľnika počas celého procesu vám tiež môže pomôcť prehodnotiť pokrok v priebehu celého procesu.

Dosiahnuteľný:

Ďalšou dôležitou vecou, ​​ktorú treba mať na pamäti pri použití cieľov SMART, je zabezpečiť, aby bol váš cieľ dosiahnuteľný. Je skvelé mať veľké sny, ale chcete, aby vaše ciele boli v rámci možností.

To však neznamená, že váš cieľ by nemal byť výzvou. Chcete, aby bol váš cieľ dosiahnuteľný a zároveň otestoval vaše zručnosti.

Relevantný:

Z pochopiteľných dôvodov musí byť váš cieľ relevantný. Musí byť v súlade s obchodnými cieľmi alebo s vašimi osobnými ašpiráciami, aký zmysel by potom malo dosiahnuť ho? SMART cieľ musí byť aplikovateľný a dôležitý pre vás alebo váš tím. Musí byť schopný motivovať vás dosiahnuť niečo, v čo veríte.

Časovo limitovaný:

Váš cieľ vyžaduje deadline, pretože bez neho je menej pravdepodobné, že sa dosiahne. Deadline poskytuje pocit naliehavosti, ktorá poskytuje úsilie na dosiahnutie cieľa. Čas, ktorý cieľu pridelíte, by mal byť realistický. Nedávajte si – alebo vášmu tímu – iba jeden týždeň, ak to zaberie tri týždne. Chcete výzvu, ale nechcete riskovať stres alebo vyhorenie.

Vypracovanie cieľov nie je podľa všetkého ťažké. Avšak, ak chcete, aby ste boli čo najefektívnejší, je toho viac, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Podľa SMART cieľov môžete vytvoriť pevnejší základ stanovovania cieľov. Zabezpečte, aby bol váš cieľ konkrétny, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo limitovaný. To sú atribúty, ktoré pokrývajú potreby účinne stanoveného cieľa.

Zdroj: lifehack.org, Autor: Dinnie Muslihat

Komentáre
  1. Emília píše:

    Ďakujem veľmi pekné Peťo

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použié iba pre účely spracovania tohoto komentáru. Zásady spracovania osobných údajov