ISTOU CESTOU K BOHATSTVU – 1.časť

Keď neuspejete , je to preto, že ste si nežiadali dosť.

Nedajte sa odradiť a určite k vám príde niečo väčšie, než hľadáte.

Wallace D.Wattles

 

 

Vedeli ste o tom, že existuje veda o tom, ako zbohatnúť?

Možno ste videli film Tajomstvo, alebo ste o ňom počuli. Tento film na motívy Rhondy Byrne mi kompletne  zmenil život. K lepšiemu. Videl som ho veľa krát. Film Tajomstvo hovorí aj o zákone príťažlivosti. Sú v ňom pre mňa veľmi hlboké myšlienky a princípy úspechu. Učí, ako Tajomstvo používať v každej oblasti života – nech sú to peniaze, zdravie, vzťahy či šťastie – a v každej interakcii so svetom. Začnete rozumieť sile, ktorá sa vo vás skrýva, a tento objav vnesie do vášho života radosť. Tajomstvo obsahuje múdrosť dnešných učiteľov, mužov a žien, ktorí ho použili pri budovaní zdravia, bohatstva a šťastia. Kniha, film prináša ich pôsobivé príbehy o tom, ako im poznanie Tajomstva pomohlo zbaviť sa chorôb, získať bohatstvo, prekonať prekážky a dosiahnuť veci, ktoré by mnohí považovali za nemožné. Zakaždým keď si ho pustím, v ňom nájdem niečo, čo v danej chvíli potrebujem počuť, čo ma vždy posunie vpred, alebo z neho čerpám ak sa nachádzam v určitej situácii, ktorej potrebujem porozumieť. Vďaka filmu Tajomstvo som sa začal venovať osobnostnému rozvoju.

Viete čo predchádzalo filmu Tajomstvo?

Film Tajomstvo, The Secret bol napísaný na motívy  knihy Istou cestou k bohatstvu od Wallace D. Wattles. Ak ste náhodou nečítali túto knihu, dnes Vám napíšem hlavné myšlienky z tejto knihy. Do jedného článku sa to nezmestí, tak to dám na tri časti. Pre mňa je fascínujúce že už pred  vyše 150 rokmi  boli objavené princípy úspechu a bohatstva. V tej dobe vedeli, že každý má právo žiť v hojnosti,  byť bohatý a že zbohatnutie je exaktná veda.

Autor Wallace D.Wattles bol označovaný ako zástanca princípov ,,Nového myslenia”

(New Thought Movement). Dnes hovoríme, že sú to nadčasové myšlienky do jednoduchej a priamočiarej metódy na získanie prosperity. Pomáhajú a inšpirujú tisícom ľudí privítať hojnosť, zdravie a spokojnosť do ich životov.

 1.  Právo byť bohatý

Nech sa chudoba chváli akokoľvek, faktom je, že človek nemôže žiť naozaj úplný a úspešný život, ak nie je bohatý. Nikto nemôže maximálne rozvinúť svoj talent alebo dušu, ak nemá dosť peňazí, lebo na rozvinutie duše a rozvoj svojho talentu musí používať mnoho vecí a tie nemôže mať, pokým nemá peniaze, za ktoré by si ich kúpil. Byť naozaj bohatý neznamená uspokojiť sa s málom, Na túžbe byť bohatý nie je nič zlé. Túžba po bohatstve je v skutočnosti túžbou po bohatšom a plnšom živote; a táto túžba je chvályhodná. Človek, ktorý netúži žiť plnší život, nie je normálny.

Sú tri dôvody pre ktoré žijeme; žijeme pre telo, žijeme pre myseľ a žijeme pre dušu. Žiaden z nich nie je lepší či posvätnejší; všetky sú rovnako žiadúce a ani jeden z nich – telo, myseľ alebo duša- nemôže žiť naplno, ak je niektorá z ostatných ukrátená o plný život a možnosť vyjadrenia. Nie je správne ani vznešené žiť iba pre dušu a popierať myseľ alebo telo; a je chybou žiť iba pre intelekt a popierať telo či dušu.  Práve používaním materiálnych vecí nachádza človek úplný život pre svoje telo, rozvíja svoju myseľ a odhaľuje svoju dušu. Preto je veľmi dôležité byť bohatý.

  1. Existuje veda o tom , ako zbohatnúť.

Autor Wallace D.Wattles  v knihe píše, že existuje veda o tom, ako zbohatnúť. Patrí k exaktným vedám, rovnako ako algebra alebo aritmetika. Sú isté zákony, ktoré riadia proces získania bohatstva; a každý človek, ktorý sa tieto zákony naučí a riadi sa nimi, s matematickou istotou zbohatne. Vlastníctvo peňazí a majetku je výsledkom vykonávania vecí istým spôsobom. Tí, ktorí týmto Istým spôsobom konajú, či už zámerne alebo náhodne, bohatnú; zatiaľ čo tí, ktorí tak nerobia-bez ohľadu na to, ako ťažko pracujú alebo aké sú ich schopnosti, zostávajú chudobní. Je prírodným zákonom, že podobné príčiny vždy vyvolávajú podobné následky; a preto každý človek, ktorý sa naučí robiť veci Istým spôsobom, spoľahlivo zbohatne.

Pravdivosť uvedeného tvrdenia dokazujú nasledovné skutočnosti:

Zbohatnutie nezávisí od prostredia, lebo keby to tak bolo, zbohatli by všetci ľudia v určitých obciach; bohatí by boli všetci ľudia z jedného mesta, a tí z ostatných miest by boli všetci chudobní; alebo obyvatelia jedného štátu by si užívali bohatstvo, kým tí zo susedného štátu by žili v chudobe. Lenže všade vidíme žiť bohatých po boku chudobných v rovnakom prostredí a často ich vidíme pracovať v rovnakých povolaniach. Keď sú dvaja ľudia z rovnakej oblasti v rovnakom povolaní a jeden bohatne, kým druhý zostáva chudobný, dokazuje to, že bohatnutie nezávisí  hlavne od prostredia. Niektoré prostredia sú možno priaznivejšie než iné, ale dvaja ľudia v rovnakom povolaní žijú  v tej istej obci a jeden bohatne, kým druhému sa nedarí, naznačuje to, že získavanie majetku je výsledkom vykonávania vecí Istým spôsobom.

Ak je bohatnutie výsledkom konania Istým spôsobom a ak podobné príčiny vyvolávajú podobné následky, potom sa môže stať bohatým každý človek, ktorý dokáže konať takým spôsobom a celá záležitosť potom spadá do sféry exaktnej vedy.

  1. Prvý princíp vedy o tom, ako zbohatnúť.

Človek je mysliace centrum schopné vytvárať si predstavy. Všetky formy, ktoré človek vytvorí vlastnými rukami, musia najskôr existovať v jeho predstave; nemôže vytvoriť vec, ak si ju nepredstavoval. Človek doposiaľ obmedzoval svoje úsilie výlučne na prácu vlastných rúk; na svet foriem používal manuálnu prácu , v snahe zmeniť alebo modifikovať už existujúce formy. Nikdy mu nenapadlo pokúsiť sa o vytvorenie nových foriem tým, že svoje predstavy odtlačí do beztvarej substancie.

Keď má človek nápad, použije materiál z prírody a vytvorí obraz formy, ktorý má v mysli. Zatiaľ nevyvinul takmer žiadne úsilie, aby spolupracoval s Beztvarou inteligenciou. Človek pretvára a modifikuje jestvujúce formy manuálnou prácou ; nevenuje pozornosť otázke, či by nemohol vytvárať veci z Beztvarej substancie tým, že do nej prenesie predstavy. Máme v úmysle dokázať, že to urobiť môže- že to môže urobiť každý človek – a ukážeme ako. V prvom rade musíme formulovať tri základné tvrdenia.

  • Existuje jedna Pôvodná, Beztvará hmota alebo substancia, z ktorej sú stvorené
  • Táto hmota je mysliaca; v nej obsiahnutá predstava vytvára formu predstavy. Predstava v Mysliacej substancii vytvára tvary.
  • Človek je mysliace centrum, schopné pôvodnej predstavy; ak dokáže preniesť svoju predstavu do Pôvodnej mysliacej substancie, môže spôsobiť stvorenie alebo vznik veci, ktorú si predstavuje.

Povedal som už, že ľudia bohatnú vďaka tomu, že robia konajú Istým spôsobom; a aby to mohli robiť, musia byť schopní Istým spôsobom myslieť. Spôsob akým človek koná, je priamym následkom spôsobu, akým o veciach uvažuje.

Aby ste mohli konať tak, ako chcete, budete si musieť osvojiť schopnosť myslieť spôsobom , akým chcete myslieť; toto je prvý krok k zbohatnutiu. Myslieť tak, ako chcete myslieť, znamená myslieť na PRAVDU bez ohľadu na vonkajšie prejavy. Každý človek má prirodzenú a vrodenú schopnosť myslieť si čo chce, avšak konať tak si vyžaduje ďaleko viac úsilia, než myslieť na predstavy, ktoré nám prichádzajú na um pri pohľade na vonkajšie prejavy.  Myslieť na základe prejavov je ľahké; myslieť pravdivo navzdory nim je namáhavé a vyžaduje si vydať väčšie množstvo energie než akákoľvek iná práca, ktorú sa človek rozhodne vykonať.

Keď si toto uvedomíme, stratíme všetky pochybnosti a strach, lebo vieme, že dokážeme vytvoriť všetko, čo chceme; že môžeme dostať všetko po čom túžime a stať sa tým, čím chceme byť.

Zdroj: Istou Cestou K Bohatstvu, Wallace D. Wattles, obrázok: Shutterstock