Mentoring klub

Myslenie úspešných

MYSLENIE A STRATÉGIE ÚSPEŠNÝCH

Vytvárajme udržateľné pozitívne zmeny.

Prečo vznikol klub MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH?

Od roku 2012 absolvovalo naše kurzy, workshopy, konferencie viac ako tri tisíc účastníkov. Prevažne manažéri, CEO, malí či strední podnikatelia, obchodníci, ľudia z MLM.
Za ten čas sme spolupracovali s lídrami a školiteľmi najlepšími na trhu z domova aj zo zahraničia. Boli to workshopy a kurzy zaoberajúce sa osobnostným rozvojom od soft skills, cez firewalking, NLP, kvantovou fyzikou, predajnými technikami, leadershipom, efektívnou komunikáciou.

Koncom roka 2017 bol realizovaný Pulz medzi našimi klientami. Na vzorke 148 ľudí nám odpovedali na otázky:

 • Čo práve teraz prežívajú?
 • Ako sa cítia?
 • S čím zápasia vo svojom živote?
 • Akým prekážkam čelia?
 • Aké 3 problémy sú najzávažnejšie zo všetkých?
 • Aké majú hodnoty?
 • Z čoho majú strach?
 • Aké mýty a pochybnosti ich držia späť?
 • Kam smerujú?

Ich odpovede sme spracovali. Výsledky boli alarmujúce. Ukázalo sa, že iba 2 % z nich žije život po akom túžili. Sú spokojní s ich výsledkami, žijú v harmónii, dosahujú svoje ciele a merateľne ich podnikanie rastie....

Až 98 % našich respondentov uviedlo, že majú nasledovné výzvy a prekážky:

 • prokrastinujú, odkladajú veci na neskôr
 • majú negatívne presvedčenia o peniazoch
 • boja sa vystúpiť zo zóny komfortu
 • nevedia predať svoje produkty
 • chýba im podpora okolia rodiny, neveria si
 • cítia sa odstrihnutí od života
 • majú pocit, že sú na všetko sami  
 • stratili radosť zo života, sú uzavretí do seba
 • majú strach z nedostatku, výzvu s hojnosťou
 • neuspeli v podnikaní, sú zadlžení a sklamaní
 • majú strach nielen z neúspechu, ale i úspechu
 • rúcajú sa im vzťahy s obchodnými partnermi
 • sú fokusovaní na zlyhanie a dlhy
 • sú frustrovaní, znechutení, plný strachov, že podnikanie ich neuživí
 • cítia sa totálne vyhorený, demotivovaní
 • majú strach z neistoty
 • nepoznajú svoj potenciál
 • mentálne vyhoreli, majú strach z prekážok
 • očakávajú ďalšie prekážky, problémy a výzvy
 • majú strach z nedokonalosti, že "nie som dosť dobrý"
 • majú programy obete, všetci sú jeho nepriatelia
 • boja sa začínať nové veci, projekty
 • majú strach, že ľudia ich budú posudzovať a nebudú mať záujem o ich služby
 • majú negatívne nastavenie mysle na hojnosť

Napriek tomu, že absolvovali v minulosti kurzy a workshopy zaoberajúce sa osobnostným rozvojom od soft skills, Firewalking, NLP, kvantovou fyzikou, predajnými technikami, leadershipom a efektívnou komunikáciou.

To nám ukázalo, že hoci účastníci v minulosti podstúpili RÝCHLE POZÍTÍVNE ZMENY, boli to zmeny, ktoré ako sa ukazuje NIE SÚ DLHODOBO UDRŽATEĽNÉ. Preto vzniká program, ktorý prizýva skutočných odborníkov z odborov NEUROPSYCHOLÓGIA, PSYCHOLÓGIA, FIREMNÝCH INOVÁCIÍ A CHANGE MANAGEMENTU.

Oboznámili sa s výsledkami Pulzu, VYTVORILI KONCEPT A METODOLÓGIU, KTORÁ POSTUPNE KROK ZA KROKOM UMOŽŇUJE VYTVORIŤ

UDRŽATEĽNÉ POZITÍVNE ZMENY.

Nie je problém zmenu urobiť, ale problémom je ju často udržať a preto prinášame vedou a životnou praxou overené stratégie tvorby, a udržateľnosti zmien.

Cieľom nášho klubu je pomôcť vám na ceste k úspešnej realizácie zmien.

Sme presvedčení, že človek nie vždy potrebuje nové informácie, ale niekedy mu stačí pripomenutie.

Na základe našich skúsenosti a vedeckých výskumov vieme, že nie je pre ľudí až tak náročné uskutočniť zmenu, ale udržať zmenu.

Nie je problém pre ľudí schudnúť, ale žiť ako schudnutí. Ľudia dokážu rýchlo zarobiť peniaze, ale dokážu ich aj rýchlo minúť.

Možno sa dokážete stotožniť s tým, že každý z nás v živote úspech no napriek tomu túžime byť úspešnejší

 • Čo nás však motivuje k tomu, aby sme pracovali na sebe samom?
 • Ide len o naše túžby, alebo aj o riešenie neuzatvorených vecí z minulosti?
 • Je svet len čiernobiely, či farebný, alebo existujú aj iné alternatívne možnosti?

Hľadania možných vysvetlení vždy záleží najviac na vás a na tom, koľko času a energie ste ochotni venovať sami sebe.

Za nás už hneď v úvode môžeme sľúbiť, že urobíme maximum pre to, aby ste dostali k dispozícii kvalitné informácie a techniky, ktoré vám vo vašich snahách môžu pomôcť.

Vytvárame prostredie, ktoré bude nápomocné pre vašu prácu samých na sebe

Ako s tým naložíte bude ale už len a len na vás.

Našim cieľom nie je prezentovať názory za fakty, ale poskytnúť vám ucelené a najmä ľudsky podané odborné informácie, ktoré nevychádzajú len zo subjektívnej skutočnosti, ale najmä zo skúmania niekoľko desiatok tisíc ľudí rôznymi výskumníkmi v jednotlivých psychologických premenných, ktorých sa dotkneme v Klube Myslenia úspešných.

V našom klube nájdete množstvo ďalších odkazov na literatúru, či výskumné práce z ktorých čerpáme informácie. Našim cieľom je, aby ste mali kvalitné informácie a nepodľahli rôznym omylom v procese rozhodovania.

Jedným z nich je aj tzv. Klam tých, ktorí prežili (Dobelli, 2013, v angl. The Survivorship Bias), ktorý hovorí o tom, že ľudia preceňujú svoje schopnosti na úspech, nakoľko úspech je vidieť viac než neúspech. Je to častokrát kvôli tomu, že neúspešní ľudia o svojom neúspechu nepíšu, i keď pomyselný cintorín neúspešných je omnoho väčší než cintorín úspešných.

Preto našim cieľom nie je poskytovať Vám univerzálne tvrdenia (tzv. Forrerov efekt, Dobelli, 2014), ktoré sú univerzálne platné pre každého z nás.

Zaujíma Vás, čo máme na mysli, keď uvádzame spomínaný efekt?

Predstavte si, že by sme Vám položili nasledovné otázky, ktoré sme položili našim klientom v rámci nášho prieskumu. Zúčastnilo sa ho 121 ľudí. Išlo o manažérov, CEO, mamičky s deťmi či celebrity, ktorí nám uviedli že stratili radosť zo života, boja sa opustiť zónu komfortu a chceli by opustiť svoje obmedzujúce presvedčenia, využívať svoj potenciál a stať sa úspešnými.

Ich odpovede sme naformulovali do otázok a možno aj vy podobne ako účastníci nášho prieskumu riešite podobné situácie, ak si na ne vnútorne odpovedáte ,,ÁNO”:

 • Chceli by ste mať lepší život?
 • Prežili ste v poslednej dobe neúspechy?
 • Je niečo vo Vašom živote s čím nie ste spokojní?
 • Zažili ste za posledné roky vo svojom živote zostupy a pády?
 • Chýba vám vnútorna istota a sebavedomie?
 • Prokrastinujete?
 • Točíte sa v jednom kruhu stále dokola a úspech sa nedostavil?
 • Máte pocit, že ste na všetko sám?
 • Chcete poznať princípy, stratégie a techniky, ktoré využívajú skutočne úspěšní ľudia?

Väčšina ľudí si aspoň na niektoré z otázok dokáže odpovedať áno, pretože zažila neúspechy, chce mať lepší život a naučiť sa stratégie, ktoré vedú k úspechu.

Toto ale nie je dôvod na to, aby ste vstúpili do nášho klubu.

To je len ukážka toho, čo využívajú mnohí ľudia u ktorých je spomínaný Forerov efekt prítomný, keď za využitia univerzálne platných tvrdení dokážu zapôsobiť na každého. My však nedokážeme urobiť zázraky a sľubovať riešenia a lepší život.

My sme klub, ktorý reflektuje súčasné psychologické poznatky a snaží sa poskytnúť kvalifikovanú odpoveď na problémy, ktoré naši účastníci riešia.

Uvedomujete si, že neexistuje jednoduchý recept na úspech, ale že súčasná psychológia ponúka poznatky, ktoré vám na vašej ceste môžu pomôcť?

Vďaka nášmu predvýskumu sme sa rozhodli pripraviť program klubu tak, aby poskytol v čo najväčšej miere odpovede na otázky, na ktoré sa zo psychologického hľadiska dá nájsť odpoveď, nakoľko vnímame, že tieto otázky si kladie množstvo ľudí.

Poskytnúť univerzálne odpovede na ne nám však nepríde profesionálne a preto budeme postupovať spôsobom, ktorý reflektuje individuálne rozdiely a zameriame sa na vedou overené postupy, ako pracovať so zmenou, či už na individuálnej alebo skupinovej úrovni.

Sme však zároveň otvorení aj problémom, ktoré budú riešiť účastníci klubu a aj preto sme si nechali priestor práve na moduly, ktoré budú vychádzať práve z požiadaviek členov klubu.

Vďaka tomu získate...

...nástroje slúžiace k tomu, aby sa vám hore uvedené udalosti už viac neopakovali. Tento princíp (Forerov efekt) využívajú aj rôzne alternatívne formy pomáhania, ktoré cielene pôsobia na univerzálne problémy, ktoré sú z hľadiska psychológie neodmysliteľnou súčasťou nášho života a miestami aj veľmi užitočným pilierom na budovanie našej osobnosti.

Určite to poznáte, že situácie, ktoré sa vám v minulosti stali a mali horkú príchuť ju v perspektíve času zmenili a vy ste z danej situácie nakoniec vyťažili viac, než sa možno na prvý pohľad mohlo zdať.

V psychológii sa tento fenomén označuje ako získanie nadhľadu vďaka emočne korektívnej skúsenosti.

Umožníme vám rozšírenie vášho obzoru

Vďaka tomu sa môžete potenciálne s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou posunúť bližšie k svojmu cieľu, ktorý si vďaka nášmu vedeniu sami stanovíte.

My nevieme, kam chcete ísť a dokonca ani nevieme, s kým a za akých okolností sa chcete do vášho cieľa dostať.

To, čo vieme, je, že ak sa človek ženie za cieľmi druhých ľudí, vo finále bude nespokojný, nakoľko síce postaví rebrík a rýchlo po ňom vybehne, ale keď bude na vrchole tak nebude vedieť, prečo ho má opretý práve o ten múr, ktorý mu často poskytuje len zdanlivú stabilitu.

Vychádzajúc z výskumov (Krause, 2016; Krause, 2017;) vám však vieme povedať, že ak človek nezapojí kritické myslenie a nepochopí mechanizmy ukryté na pozadí jeho správania, je možné, že bude u neho prítomné preceňovanie (v angličtine tzv. Overconfidence effect, Olsson, 2014), ktoré mu v dlhodobej perspektíve bude viac na škodu než na úžitok.

Ak sa však chcete na seba, ale i ľudí pozerať inou optikou za využitia najnovších poznatkov z neurovied, či kognitívnej psychológie, ste na správnom mieste.

Ak však očakávate, že samotné zmeny budú urobené za vás, nie sme tí správni ľudia, ktorí vám túto predstavu potvrdia. Sme transparentní a aj keď vieme, že väčšina ľudí túži po rýchlych zmenách a uprednostňuje kurzy, semináre a workshopy, ktoré to sľubujú a čiastočne niekedy aj naplnia, pričom ide však skôr o tzv. štatistickú odchýlku, ktorá je spôsobená množstvom ľudí než samotnou výukou.

Keby to vo svete fungovalo tak, ako to hlásajú mnohí ľudia, nikto z nás by nepotreboval oporu, podporu, mentorov, či koučov na ceste za svojimi cieľmi.

Ľudia s rôznymi zdravotnými problémami by si dokázali pomôcť sami, duševné poruchy by sa dokázali vyriešiť prechádzkou po lese, či hlbokým dýchaním.

Ale keďže sami určite tušíte, že tieto ,,zaručené” tipy sú nereálne, tak aj my nesľubujeme to, čo je ťažké naplniť v rovine predstáv a nie to ešte v rovine realizácie.

To, za čím si stojíme, je naša premyslená metodológia

reflektujúca naše vzdelanie v jednotlivých témach

Jednotlivec nie je odborník na všetko a aj preto je naša platforma tvorená ľuďmi z rôznych oblastí, ktorí priamo alebo nepriamo budú súčasťou nášho klubu.

Zabudnite na falošnú nádej úspechu.

Pomáhame ľuďom na ceste za ich snami a využívame naše znalostí z oblasti psychológie a neurovied.  Poskytujeme tak našim účastníkom priestor v ktorom budú vnímať, akým štýlom pracovať so sebou samým spôsobom, ktorý je v dlhodobej perspektíve udržateľný a najmä odrážajúci ich smerovanie.

Svojou účasťou v klube

ZÍSKÁTE:

 • Vedecky podložené poznatky o motivácii, osobnej zmene a úspechu
 • Video lekcie, tréningy a pracovné zošity, ktoré pomôžu vášmu rastu
 • Know-how z praxe a stratégie, ktoré využívajú najúspešnejšie firmy
 • Pravidelný online mentoring formou webinárov
 • Aktívnu komunitu podnikateľov a ľudí na rovnakej vlne
 • Uzavretú diskusiu pre členov klubu a rozšírené profily a katalóg členov pre vzájomné prepojenie a nové spolupráce
 • Najnovšie poznatky z neuropsychológie, psychológie, firemnej kultúry a zo sveta inovácií
 • Videotréningy zamerané na change management, leadership a firemnú kultúru
 • Každý týždeň nový obsah pre členov klubu v členskej sekcii
 • Rozhovory s úspešnými o úspechu

NEZÍSKÁTE:

 • návod ako žiť svoj život a ako dosahovať svoje ciele a sny s ľahkosťou
 • riešenie všetkých vašich problémov
 • istotu toho, že uspejete

Nejde nám o to, aby sme vám poskytli falošnú nádej, ktorej zdravú variant  si však ako odborníci vážime, nakoľko hrá významnú rolu v procese motivácie a celkovo aj v procese zmeny.

Naučíme Vás však ako si nádej udržiavať v zdravej miere tak, aby bola pre vás motivujúcou a nie paralyzujúcou.

Možno to poznáte, že niekedy je lepšie vedieť, ako nevedieť. Aj keď sa hovorí, že nádej umiera ako posledná, my chceme, aby ste si život užili a nie ho len prežili vo falošnej nádeji často iracionálne zadefinovaných cieľov nereflektujúcich vaše smerovanie.

Sme tu pre vás ako odborníci, ktorí vám poskytnú kvalitné informácie a najmä fakty z rôznych oblastí

Veda samotná nie je suchá, aj keď ju mnohí za takú považujú.

Vedu často robia suchou samotní ľudia, ktorí možno nie vždy zvolia vhodné spôsoby, ako ju zrozumiteľnou cestou odovzdať ľuďom.

Našim cieľom nie je pasovať sa do role vševedov, ktorí vedia všetko, ale do role odborníkov, ktorí berú do úvahy svoje kompetencie, ale i limity a tak aj s nimi nakladajú.

Dokážeme si predstaviť, že by vás možno viac zaujal následovný opis klubu

 • Objavte váš plný potenciál a vaše silné stránky.
 • Odhaľte princípy a stratégie myslenia úspešných.
 • Vybudujte seba ako uznávaného lídra a vizionára.
 • Zbavte sa limitujúcich presvedčení a strachov.
 • Vytýčte si smer, ciele a konajte.
 • Naštartujte svoj biznis až 7 x rýchlejšie a udržte ho s našimi vedecky overenými stratégiami!
 • Splňte si svoje sny, a žite vedomý, plnohodnotný a naplnený život v hojnosti, láske a v prosperite.

Našou úlohou nie je hodnotiť a súdiť, ale zhodnotiť a posúdiť.

Aj preto už v tomto momente  s vami zdieľame to, čo chýba väčšine ľudí- schopnosť kriticky myslieť.

Čo myslíte, z akého dôvodu sú ľudia tzv. kognitívne leniví (Kahneman, 2012) a nechcú si overovať to, čo vidia, či počujú?

Z akého dôvodu ,,U”veria ale bez ,,O”verenia? Ide o ich sklon veriť autorite?

Alebo skôr o tendenciu dôverovať tomu, čo znie lákavo? Počuli ste už niekedy o tzv. vyzobávaní zrniek (angl. Cherry picking)?

Prečo ľudia hovoria to, čo pre Vás vedia urobiť, ale nehovoria, čo nevedia?

Prečo hotely zverejňujú iba pekné fotky izieb a neukážu kvapkajúce kohútiky a nevkusne zariadenú jedáleň?

Odpoveď možno poznáte no i napriek tomu sa možno niekedy necháte ovplyvniť a neoveríte si, prečo by sme mali váš biznis (pri použití hore uvedeného príkladu) naštartovať až 7 x rýchlejšie.

Je tu však aj ďalšia pasca o ktorej podrobne píšu mnohí autori (ako napr. Masaryk, In Čavojová, 2017) a to konkrétne, že ak sa tvrdenie obohatí vedou, resp. neurovednými vysvetlením, dáva to vyššie renomé danému tvrdeniu.

Ako príklad Vám uvedieme často dezinterpretovaný výskum Alberta Mehrabiana z roku 1967 o tzv. číselnom pomere vyjadrujúcom zastúpenie slov, paralingvistiky a neverbality v komunikácii.

Domnievame sa, že ste počuli od rôznych spíkrov či lektorov

o tom, že 7% tvoria v komunikácii slová, 38% paralingvistika a až 55% neverbálna komunikácia.

Tento číselný pomer často využívajú ľudia, ktorí GARANTUJÚ ÚSPECH vďaka ich kurzu neverbálnej komunikácie, ktorá tvorí až 55% celkovej komunikácie.

Ak ste aj vy boli doteraz o tom presvedčení, tak sme radi, že si aktuálne čítate tieto slová, nakoľko zistíte, že ide o významne dezinterpretovaný pôvodný výskum, ktorý zistil tento číselný pomer, ale pri tzv. inkonzistentnej komunikácii, tzn. keď niečo iné naznačuje náš výraz tváre a tón nášho hlasu.

V jednoduchej reči je to ako keď človek plače a počas toho hovorí, že je šťastný, najmä ak vieme, že plače kvôli smútku, sklamaniu, či inej emócii, ktorá vôbec nie je v súlade s pocitom šťastia.

Možno začínate teraz vieac rozumieť,

že našim cieľom nie je hovoriť to, čo ste už počuli od mnohých ľudí (a niekedy aj nesprávne), ale hovoriť o tom, čo ľuďom pomáha na ceste za ich snami, čoho je niekedy efektívnejšie sa vyvarovať a naopak čo si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Pre garantovanie kvality programu sme sa spojili s odborníkmi na oblasti neuropsychológia, leadership, business, firemná kultúra, inovácie a change management

ktorí do klubu prinesú vedecky podložené návyky, stratégie a princípy, ktoré napomôžu rastu členom našej komunity.

Pokroky a progres umožňujeme zdieľať členom klubu rovnako naladených lídrov.

Vzájomne sa  prepájame a podporujeme.

 

Vďaka tomu:

 • členovia mentoringového klubu Myslenie Úspešných môžu rásť rýchlejšíe vo svojich biznisoch
 • rýchlejšie dosahovať svoje sny a ciele.

Uvedomili ste si, že sme nepoužili číselné porovnanie (ktoré sa mimochodom z hľadiska marketingu odporúča použiť).

Alebo by ste si radšej prečítali nasledovnú vetu: ,,Vďaka tomu členovia mentoringového klubu Myslenie Úspešných rastú až 7x rýchlejšíe vo svojich biznisoch a až 5 x rýchlejšie dosahujú svoje sny a ciele?"

Každopádne, necháme na vás, ktorá z alternatív sa vám páči viac. Pozývame vás však už v tomto momente ku kritickému mysleniu.

Našim spoločným cielom je, aby ste vnímali benefity z vašej investície a rozšiřovali svoje pole poznania sposobom, storý vám bude na vašej ceste pomocníkom

Ľudia často investujú na seba (kúpou oblečenia a rôznych doplnkov) a zabúdajú investovať do seba (do svojho potenciálu, či schopností, ktorými disponujú).

V prvom prípade si vo väčšine ľudia kupujú obdiv a v druhom prípade uznanie.

Obe tieto potreby (obdiv, uznanie) sú pre náš život dôležité, no je na nás, akým štýlom sa ich rozhodneme uspokojiť.


Príbeh zakladateľa Myslenia úspešných 


Aj môj život nie vždy bola prechádzka ružovou záhradou a preto chápem, že pre mnohých sa môže zdať, že žiť plnohodnotný a naplnený život je takmer nemožné. Veľa klientov mi na konzultáciách tvrdí, a verí v to, že už vyskúšali úplne všetko a stále stoja na jednom mieste.

Úspech sa stále nedostavil a vlastne  ani neveria, že by niečo v ich životoch mohlo byť inak. Sú plní negatívnych presvedčení, strachov a často krát zacyklený v negatívnom prostredí. Vo svojej zóne komfortu a neochote z nej vyjsť von. Plní negatívnych návykov.

Sám viem aké to je byť plný strachov zo zlyhania. Zobudiť sa ráno a nevedieť čo ďalej so životom. Byť totálne paralyzovaný. Netušil som kde vôbec začať,  čo je krokom číslo 1, krokom číslo 2. Na koho sa obrátiť? S kým sa poradiť? S kým zdieľať? Všetko išlo metódou pokus omyl. Ani som netušil čo znamená slovo mentor.

Stratil som svoje prečo, nepoznal svoje silné stránky. Pustiť sa do akcie vždy neznamenalo pre mňa úspech a častokrát mojím výsledkom bolo iba skrachovanie a pád na totálne dno.  

Hlava mi hovorila nájdi si dobre platené zamestnanie a budeš mať istotu, že to zvládneš.

Srdce mi hovorilo nechcem sedieť v kancelárii a nechcem mať istoty ,,priemerného“. Pracovať s niekým koho si nevyberám sám a na kom mi vôbec nezáleží.

Nevedel som presne čo chcem robiť a nepoznal som svoje silné stránky ale aj napriek tomu som dal prednosť srdcu a teraz viem, že to bolo najlepšie rozhodnutie života!!!

Čo bolo horšie, po pádoch a krachoch ostávali vždy nedoplatky, zlé vzťahy, zlomené srdce, nízke sebavedomie. Strach a obavy sa stupňovali. Okolie a neprajníci sa tešili, že som  opäť neuspel.

Tajne som si prial nový začiatok, nové príležitosti a nápady a hlavne pozitívne výsledky. Aby sa moje  produkty začali predávať a prinieslo mi to vytúžené ovocie a úspech.

Tiež som iba túžil zabezpečiť svoju rodinu a najbližších.
Presne tak isto, ako si to možno prajete teraz vy.
Prial som si žiť život snov.

Cestovať a užívať si zarobené peniaze. Plánovať si cesty snov, a krok za krokom sa posúvať vpred v podnikaní. Stať sa úspešným a uznávaným expertom.

Ale len dúfať a čakať, že raz sa môj sen stane skutočnosťou bolo príliš málo.

Nastal bod zlomu, prišiel deň D, kedy už nič nebolo ako predtým!

PRIŠIEL MÔJ DEŇ ZLOMU,
kedy som pohcopil, že keď chcem zmeniť svoj život a stať sa úspešným lídrom, 
POTREBUJEM NAJPRV VYBUDOVAŤ SEBA!

To bol pre mňa obrovský AHA moment!

Odhodlanie zmeniť negatívne návyky, zahodiť EGO a prejsť radikálnou zmenou. Len som nevedel ako a kde začať. Bol som odhodlaný pustitť sa do akcie a vzdělávať sa napriek tomu, že som nemal podporu okolia. 

Ba čo viac, ľudia okolo mňa neverili, že vobec niekedy uspejem. Dokonca hovorili, že verím v niečo, čo nikdy nebolo. Bol som na dne, zlomený, bez peňazí, zaťažený nedoplatkami, postrčený okolnosťami, takmer som prišel o strechu nad hlavou, ale odhodlaný veci zmeňiť a veril som svojim snom. 

peter betyar myslenie uspesnych
Brian Tracy
Marie Diamond
Deepak Chopra
peter betyar myslenie uspesnych
Robert Zagoždžon

(fotky, archív Petra Betyára)

Začal som sa obklopovať a dodnes vyhľadávam úspešných ľudí. Začal som postupne čítať motivačné  knihy, vzdelávať sa. Navštevoval som semináre osobného rozvoja a postupne krok za krokom, deň za dňom som začal meniť INFORMÁCIE NA VSTUPE, čím som získal totálne iné MYSLENIE.

Investoval som do vzdelania všetky peniaze. Všetky svoje sny a ciele som spísal na jeden zoznam.

Menil som svoje  negatívne návyky, presvedčenia a postupne som zahodil svoje strachy. Moje sebavedomie začalo rásť. Prišli nové nápady, kreativita. Nové sny a určenie nových cieľov. Začal som si viac veriť!

Prišlo odhodlanie a nové príležitosti, ktorých som sa chytil na 100 %. Začal som konať, robiť veci úplne inak. Začal som si písať svoj blog, kde som zdieľal svoje poznatky a motivoval iných aby sa tiež pustili do akcie.

Pamätám si, že moja prvá web stránka vôbec nevyzerala super, ale  ľudí zaujímali moje články.

Absolvoval som desiatky seminárov, workshopov a školení  doma aj v zahraničí.

Investoval som  do svojho vzdelania sumu, za ktorú by som dnes pokojne kúpil nový byt v Bratislave.

Začalo mi to celé dávať zmysel.

Stal som sa  certifikovaným koučom a mentorom. Mojou vášňou je dnes pomáhať ľuďom prebúdzať a objavovať ich skryté sily a zdroje, rozvíjať ich skutočný potenciál na ceste k vytúženému životu.

Niekoľko rokov žijem a pôsobím v zahraničí, vďaka čomu som získal rozhľad a praktické skúsenosti s rôznymi typmi ľudí. Bolo mi dopriané dostať sa v zahraničí k mentorom, ktorí pomohli navrchol napr. Billovi Clintonovi, Andre Agassimu, Serene Williams, Hugh Jackmanovi, Oprah Winfrey a ďalším. Od nich som sa mohol učiť.

Po absolvovaní rôznych tréningov som sa rozhodol naučené vedomosti aplikovať aj pri práci s klientami, pričom v súčasnosti sú mojimi  klientami aj známe osobnosti, či vrcholový športovci. Okrem koučovania a mentorovania moja vzdelávacia spoločnosť organizovala vzdelávacie a motivačné semináre. Od najmenších seminárov až po veľké  konferencie s TOP rečníkmi a TOP lídrami z môjho pohľadu z našej planéty.

Všetko to prichádzalo postupne.

Medzi mojich mentorov patria celosvetovo uznávané osobnosti a autority v motivácii a zdielaní ich úspechu, ako napr: Brian Tracy- autor desiatok svetových bestselerov. Marie Diamond z filmu the Secret, Bob Proctor, Paul McKenna, Anthony Robbins,  Deepak Chopra, Eckhart Tolle. 

Vo svojom štúdiu však pokračujem aj v súčasnosti. Myslel som si, že už toho toľko viem, že ma nemá už čo prekvapiť a zaskočiť.

Opak bol však pravdou. Stretol som človeka, ktorý vo svojom z môjho pohľadu mladom veku dosiahol to, čo by chcelo dosiahnuť množstvo ľudí a ktorí popritom hlásal, že úspech ho neurobil šťastným, ale šťastie ho urobilo úspešným.

Človek o ktorom píšem je držiteľom dvoch doktorátov zo psychológie, v súčasnosti študuje na ďalších vysokých školách, zastrešuje rôzne typy vzdelávania po celom svete

a je popritom šťastne ženatý, otec dvoch krásnych dcér a majiteľ rýchlo rastúcich firiem vo svojom segmente. No najmä je človekom, pre ktorého je vzdelanie a vzdelávanie dôležitými hodnotami a preto k nim aj tak pristupuje. Tento človek sa volá Robert Krause.

Možno ste toto meno zachytili z rôznych médií, nakoľko je Robert pravideľným hosťom rôznych slovenských, ale i zahraničných rozhlasových, printových, ale i televíznych médií. No napriek tomu všetkému je pre mňa najmä osobou so zrelou osobnosťou vyžarujúcou pokoru a chuť pracovať na sebe. Aj preto som sa rozhodol ho v roku 2016 osloviť s ponukou spolupráce.

Priznám sa, že po prvých rokovaniach som nadobudol dojem, že ešte nie som pripravený s Robertom spolupracovať, nakoľko jeho nároky na kvalitu odovzdávaných informácií presahovali bežné podmienky s ktorými som sa stretol pri organizácií iných podujatí.

Povedal mi hneď na začiatku, že má rád prácu s  ľuďmi a aj s témou, s ktorou som ho oslovil - motivácia,
ale nie skarikovanou rôznymi pseudoodborníkmi.

Spočiatku som tomu nechápal a dohodli sme sa, že sa budem venovať podrobnejšiemu štúdiu psychológie a keď budem pripravený, tak sa mu opäť ozvem. Priznám sa, že táto cesta ma oslovila natoľko, že som sa na seba, ale i na svet ľudí okolo seba začal pozerať inou optikou a uvedomil si, že venovať sa podrobnejšie psychologickým konceptom, ktoré som počul už aj v minulosti, i keď často v obmenenej a neobjektívnej forme, je veľmi dôležité.

Musím dnes s plnou vážnosťou povedať, že v Česku a na Slovensku je z môjho uhľa pohladu viac pseudoodborníkov, ako skutočných odborníkov v oblasti verejného vzdelávania a preto som sa rozhodol, že na spoluprácu so mnou oslovím skutočných expertov a odborníkov.

Nebolo to však spočiatku jednoduché, viedol som s nimi dlhé rozhovory a desiatky emailov, aby nakoniec na spoluprácu so mnou pristúpili. Uvedomil som si, že expertov na neuropsychológiu, či inovácie a change manažment až tak nezaujímajú motivační rečníci, či spíkri, nakoľko to nie je ich primárna oblasť pôsobenia, ba naopak, boli miestami voči ich formám práce skeptickí.

Bol som však otvorený a chcel som lepšie spoznať ich vnímanie. Bol som priam prekvapený, že kam až ľudské poznanie môže siahať.

Pochopil som, že oblasť  vzdelávania je mojim celoživotným poslaním a mojou vášňou. 

Apreto je mojou hlavnou motiváciou v tomto projekte priniesť ľuďom v Čechách a na Slovensku špičkové vzdělanie a vytvoriť komunitu ľudí, ku ktorej sa  hrdo budú hlásiť a ktorá im prinesie okrem špičkového vdelania aj priateľstvá na celý život.

Je neobvyklé, že do online vzdelávania sa mi podarilo zazmluvniť ľudí z praxe, ktorí nielen že sú odborníkmi na to, čo robia, ale najmä sú mi hodnotami veľmi blízki.

Určitě mi dáte za pravdu, keď napíšem, že žijeme v dobe internetu, v pretlaku informácií, kedy nás válcujú sociálné médiá a aplikácie vďaka ktorým nemusíme nikam cestovať a 

V POHODLÍ DOMOVA MÔŽEME DOSTÁVAŤ INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ DOSLOVA CENU ZLATA!!!

Bol som si vedomý, že ak chcem vytvoriť niečo unikátne, potrebujem mať v projekte unikátnych ľudí.

Po porade s nimi som sa rozhodol, že vytvoríme online

MENTORINGOVÝ KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH, ktorého cieľom bude poskytnúť ľuďom kvalitné a vedou overené postupy na rozvinutie nášho potenciálu.

Motto, ktorým sa v klube spolu s expertmi riadime je:

Vytvárajme udržateľné pozitívne zmeny.

Nie je problém zmenu urobiť, ale problémom je ju udržať.

Na chvíľu si predstavte,  že keď budete dnes v noci spať, stane sa zázrak. Ten zázrak spôsobí, že problém, s ktorým ste dnes tu, bude vyriešený. Ale vy neviete, že je vyriešený, pretože spíte. Čo si zajtra ráno všimnete, že je iné, čo vám povie, že sa stal zázrak?

(Táto otázka sa nazýva ,,Zázračná otázka” a jej autormi sú De Shazer a Dolan, pričom sa často používa v krátkych terapiách).

 

Našou úlohou a rolou však nie je byť psychoterapeutmi, no i napriek tomu si skúste predstaviť Vaše odpovede.

Keď budete hotoví, predstavte si, že sa Vám deje každá z nasledujúcich vecí:

 • Máte telo, s ktorým sa cítite skvelo, alebo čo je dôležitejšie , vaše telo vám umožňuje cítit sa skvele. Máte dosť energie, aby ste mohli robiť veci, ktoré robiť chcete, a kľud a mier v mysli, ktorý prichádza s tým, ako ste zdraví. Žijete zdravšie, žijete dlhšie.
 • Máte kariéru, ktorú absolutne milujete! Prácu, ktorá Vám prináša pocit uspokojenia a dôležitosti, spolupracovníkov, ktorí vás rešpektujú, a nekončiace možnosti pre váš rast a rozvoj. Cítite vzrušenie každé ráno keď si to namierite do práce, alebo keď si to namierite do firmy, ktorú ste vytvorili.
 • Máte silu čokoľvek zmeniť, určite čokoľvek vo svojom živote čo chcete zmeniť. Ste schopní mať pod kontrolou svoje chovanie a na každodennom základe vytvárať a udržovať životný štýl, presne taký, aký si sami navrhnete.
 • Máte vášeň v živote a odhodlanie ju naplňovať. Nezadržateľné sebavedomie v schopnosti dosiahnúť svoj sen a rozhodnosť potrebnú k prekonaniu prekážok, s ktorými ste nepočítali.
 • Cítite mier, radosť, šťastie a vzrušenie vo svojom živote.

Garanciu tohto všetkého však od nás nedostanete, lebo my nevieme, čo nevieme a možno to po čom túžite z nejakých dôvodov nedosiahnete.

To, čo však vieme je, že sa aj týmto témam budeme venovať z pohľadu kognitívnej psychológie a neuropsychológie, ktorá prináša v súčasnosti mnohé vedecké zistenia, ako sa k jednotlivým platformám priblížiť.

Veríme, že za pomoci kvalitných a najmä objektívnych informácií nebudete žiť v ilúziách strachu, či pre zmenu nadmerného blahobytu nereflektujúceho vaše vnímanie, ale budete si uvedomovať viac silu svojho vlastného self (obrazu o sebe samom) a vyťažíte zo seba maximum.

Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť ONLINE MENTORINGOVÝ KLUB MYSLENIE ÚSPEŠNÝCH.

Experti v jednotlivých oboroch Vám odovzdajú krok za krokom svoje know-how a vy môžete vďaka nim napredovať tempom Vám sediacim.

Už Viktor Frankl povedal, že: 

,,V správny okamih správne povedané slovo môže človeku zmeniť kompletne jeho život.”

 • My nevieme, čo je univerzálne správne pre každého, ale predpokladáme, že každý člen klubu si svoje ,,správne” nájde.
 • Keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté a preto hlásať, že to čo pomohlo mne, pomôže aj tebe je nie vždy pravdivé, aj keď výnimka miestami potvrdzuje pravidlo.
 • My sa však domnievame, že množstvo ľudí číta bežne dostupné knihy a preto dosahujú bežne viditeľné výsledky.
 • Keďže bežne sa človek neorientuje vo vedeckých databázach (a niekedy aj keby sa orientoval, bolo by pre neho náročné porozumieť vedeckému jazyku), rozhodli sme sa s mojim tímom ľudí priniesť expertov pohybujúcich sa vo vede, ale i v biznise, aby nám pomohli pochopiť jednotlivé koncepty a tým nám umožnili vidieť a vedieť to, čo väčšina ľudí nevidí a nevie. A to práve kvôli tomu, že robia to, čo robí väčšina.
 • My však nechceme, aby ste boli ako žiaci v škole, ktorým učiteľka nadiktuje učivo a vy sa ho naučíte. Keby to tak fungovalo, nepísalo by sa toľko kníh o motivácii, či úspechu.
 • Je však pravdepodobné, že niektoré veci nám však môžu pomôcť a významne zmeniť naše myslenie.
 • -Nie nadarmo sa hovorí, že ak chceme zmeniť výsledky, je potrebné v prvom kroku zmeniť informácie, ktoré prijímame. Informácie zmenia následne naše myslenie. Myslenie zmení činnosti, ktoré robíme a činnosti následne ovplyvnia naše výsledky.

Aj keď rozumieme tomu, že pre mnoho ľudí je z hľadiska neuropsychológie možno pútavé prečítať si, že v klube Vám prezradíme a odovzdáme  kľúče k úspechu a naučíme Vás MYSLIEŤ a KONAŤ inak, my budeme skromnejší a najmä autentickí a budeme s Vami zdieľať a diskutovať na rôzne témy.

 • Povieme Vám o vede a o motivácii, osobnej zmene a úspechu.
 • Zameranie priorít na najdôležitejšie veci v podnikaní v každej zo 4 fází
 • Nové video –lekcie a pracovné zošity, aby vaše podnikanie a ciele rástli
 • Rozhovory s expertmi na konkrétne témy Pozrieme sa na poznatky reflektujúce naše podvedomie a spôsob akým môže ovplyvňovať náš osud
 • Spätná väzba priamo od expertov klubu, každý mesiac v živom ONLINE MENTORINGU
 • Uzavretá diskusia iba pre členov a aktívna komunita priamo v členskej sekcii
 • Váš osobný denník úspechu a vyhlasovanie ,,úspechu mesiaca“
 • Katalóg členov pre vzájomné prepájanie a nové spolupráce

Lektori online klubu


Peter Betyár

zakladateľ Myslenia úspešných,
Global Business Development Strategist,
NLP Master

PhDr. Robert Krause, PhD.

odborný garant Myslenia úspešných,
Neurovedec a doktor psychológie

Mgr. Ján Uriga, PhD.

expert klubu v oblasti leadershipu, inovácií, firemnej kultúry a change managementu

S akými firmami naši experti spolupracujú kde školia a kde v mediách ste ich mohli vidieť?

Roche, Unipharma, Tesco, Slovenská Pošta, Salve Group, Lidl Slovensko, Slovenská sporiteľňa, TV Markiza, TV Joj, TA3, RTVS, Forbes, Refresher, Podnikajte.sk, Trend, HN a iné

Vstupom do mentoringového klubu získate:

 • KNOW HOW, STRATÉGIE A PRINCÍPY OD NAŠICH EXPERTOV, KTORÉ VYUŽÍVAJÚ RÔZNE FIRMY ČI ZNÁME OSOBNOSTI ČI UŽ V BIZNISE, V ŠPORTE, ALEBO VO VEDE
 • DLHODOBÚ PODPORU A POMOC NA CESTE ZA PLNOHODNOTNÝM NAPLNENÝM ŽIVOTOM
 • Pravidelný ONLINE MENTORING s EXPERTMI KLUBU
  + odpovede a spätnú väzbu priamo od EXPERTOV KLUBU
 • Každý týždeň ÚPLNE NOVÝ OBSAH v členskej sekcii
  VIDEO-LEKCIE + ROZHOVORY + WEBINÁRE + TECHNIKY
 • Rozhovory s EXPERTMI na konkrétne témy v oblasti NEUROPSYCHOLÓGIA, LEADERSHIP, INOVÁCIE, ONLINE STRATÉGIE A PREDAJ
  + možnosť navrhnúť, s kým chcete rozhovor
 • Aktívna KOMUNITA podnikateľov a ľudí na rovnakej vlne
  + uzavretá DISKUSIA iba pre členov klubu + ROZŠÍRENÉ PROFILY A KATALÓG ČLENOV pre vzájomné prepojenie a nové spolupráce
 • DENNÍK ÚSPECHOV A POKROKOV pre zdieľanie pokrokov vo vašom živote +dlhodobú motiváciu posúvať sa VPRED
Mentoring Klub Premium
49 €
29 €
mesačné členstvo
prístup do členskej sekcie
video lekcie, tréningy a pracovné zošity
Pravidelný online mentoring formou webinárov
Uzavretú diskusiu pre členov klubu
katalóg členov
Metoring Klub Premium
349 €
249 €
ročné členstvo
asdfaf

CENA KLUBU

Plná cena členstva je:

 49 Eur/mesiac 

Akčná cena v predpredaji, ktorá sa už nikdy nebude opakovať:

 29 Eur/mesiac 

Vstúpte do klubu za tú najnižšiu cenu,
máte na to už len

Uvedomujete si, že pod časovým tlakom robíme rozhodnutia inak, než za bežných okolností?

Aj o tom sa budeme rozprávať v klube. Zatiaľ si to môžete otestovať sami na sebe.

V členskej sekcii na vás okamžite čakajú tréningy a techniky na tieto témy rozdelené do štyroch fáz:

 • 1
  fáza - SPOZNAJ SEBA
  Prehľad o tom, čo mi v živote funguje, čo nefunguje, čo chcem zmeniť, prečo to chcem zmeniť. Aké sú moje silné stránky, slabé stránky, aké príležitosti a hrozby ma môžu na mojej ceste stretnúť.

  IKIGAI koncept - zvedomenie si svojich hodnôt.

  Identita, postoje a hodnoty - Kto som a čo je pre mňa naozaj dôležite?

  Priebeh zmeny - V akom štádiu sa nachádzam a čo potrebujem pre to, aby som sa mohol posunúť ďalej?

  Neuropsychológia rozhodovania - Akým omylom v rozhodovaní podlieham a ako to môžem zmeniť?
 • 2
  fáza - VYBUDUJ SEBA
  Budovanie návykov - každodenná rutina, evidencia základných vecí, ktoré môžu pomôcť - meditácia, šport, ...

  Psychológia komunikácie - psychologické typy pre lepšie porozumenie, potrebám ostatných

  Model ABC - Ako regulovať svoje emócie v rôznych situáciách?

  KBT - Tri písmená pre Vašu udržateľnú zmenu
 • 3
  fáza - INOVATÍVNE STRATÉGIE / LEADERSHIP
  Budovanie skills - komunikačné zručnosti, vyjednávanie, leadership a pod.

  Čo vlastne za inováciu treba pokladať.

  Aké operačné modely majú inovačne úspešné firmy.

  Ako nastaviť organizačnú štruktúru a rozhodovacie právomoci, aby inovácie mohli vzniknúť a byť zavedené do praxe.

  Aké parametre má mať firemná kultúra, aby v nej inovácie prirodzene rástli.

  Ako prepojiť inovačnú a business stratégiu.

  Ako merať inovačný potenciál a systematicky ho rozvíjať.

  Budete mať možnosť vypočuť si príklady, výsledky štúdií, osobné skúsenosti, prehľad úspechov aj neúspechov v inovačnom svete. Zároveň dáme k dispozícii odkazy na hlbšie výskumy, resp. vás pozveme byť súčasťou výskumu.
 • 4
  fáza - INTEGRÁCIA/CIELE
  Integrácia a zhodnotenie progresu do vstupu do klubu

  - čo sa darilo/nedarilo a prečo

  - stanovenie si jedného hlavného cieľa

  - aká je ďalšia oblasť na ktorú zameriam, prípadne pokračovať v realizovanej zmene, udržovať ju a zamyslieť sa nad tým, ako si to môžem uľahčiť

Sme si tak istí, že budete absolútne spokojní so znalosťami získanými v našom online mentoringovom klube Mysleniae úspešných, že Vám ponúkame garanciu vrátenia peňazí

Pokiaľ nebudete  spokojní z akéhokoľvek dôvodu s tým čo sa naučíte, nezaslúžime si vaše peniaze.
Jednoducho  nám dajte vedieť a vrátime vám plnú čiastku späť za mesačné členské v mentoringovom klube bez ďalšieho vysvetlovania

S našou garanciou môžete získať všetko.

Váš život sa nezlepší pokiaľ neurobíte niečo, abyste ho zlepšili.

Toto je vaša šanca urobiť prvý krok smerom k lepšiemu životu, bez rizika alebo obáv.

V tomto bode  len musíte položiť sami sebe otázku:

Možno ste čakali, že Vám položíme nejakú sugestívnu otázku, ako napr.:

Ako dlho ešte budem čakať?

Bude investícia do tohto typu vzdelávania pre mňa prospešná?

Je pravda, že logika nás dovedie z bodu A do bodu B. Predstavivosť nás dovedie kamkoľvek. My dopredu nevieme, kam sa až s nami dostanete, ale vieme, že urobíme všetko pre to, aby ste vnímali hodnotu vo vašej časovej investícii. Vzdelanie je omnoho hodnotnejšie než peniaze v dlhodobej perspektíve.

Toto môže byť deň, ktorý vám zmení život (veríme, že k lepšiemu), ale nestane sa NIČ pokiaľ (NE)urobíte PRVÝ KROK.