Galéria podujatí

NLP Practitioner Praha

NLP Master Practitioner Praha

4 dňový Diplomovaný kurz NLP

4 dňový Diplomovaný kurz NLP Bratislava

Ostatné kurzy a školenia

Brian Tracy - Umenie uzatvárania predaja - Praha 2016