„Dobrý kouč vám dokáže povedať to, čo nechcete počuť, a to tak, že uvidíte, čo nechcete vidieť. Vďaka koučovaniu dosiahnete to, čo ste vždy chceli dosiahnuť.“
(Tom Landry)

Čo je koučing?

Koučing je predovšetkým partnerský vzťah medzi koučom a klientom v tvorivom procese, ktorý provokuje myslenie klienta, inšpiruje a nabáda ho k maximalizácii jeho osobného a profesného potenciálu.

Koučing môže prebiehať individuálne alebo skupinovo a ide pri ňom predovšetkým o dosahovanie osobnostného rozvoja a pomoc s nájdením vlastnej cesty klienta, k dosiahnutiu výsledku a rozvoja jeho potenciálu.

Dnes je koučovanie dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov. Oblasť koučovania sa dynamicky rozvíja s úsilím organizácií zvyšovať výkon svojich zamestnancov a spolupracovníkov.

 

Kto je to kouč?

Kouč je partner, ktorý vhodne položenými otázkami pomáha klientovi prísť na najlepšie riešenie. Dodáva mu podporu, vedie klienta k otvoreniu mysle a získaniu ďalších súvislostí, k rôznym uhlom pohľadu na vec a udržuje smer k vytýčenému cieľu. Kouč je sprievodcom klienta pri hľadaní jeho vlastnej cesty, pomáha mu s prekonaním strachov a nájdením vlastného potenciálu.

Kouč:

 • vám nebude radiť čo máte presne urobiť, ani Vám nepovie, čo by urobil on sám vo Vašej situácii, ani za Vás problém nevyrieši!
 • dobrý kouč klientovi vloží do rúk nástroje, pomocou ktorých dokáže klient naďalej sám riešiť budúce situácie.

Úlohou kouča je rozvíjať koučovaného vo všetkých princípoch. Kouč pomáha uvoľňovať vlastný potenciál v každom z nás. Je orientovaný na budúcnosť.

Zodpovedný kouč má svojho vlastného kouča – pre účely psychohygieny a zachovania čistej mysle odbúrava negatívne dopady práce s ľudskými problémami a sám má skúsenosť so sedením na stoličke kouča ako klient.

 

Ako prebieha koučing?

Podmienkou je dostatočné súkromie a pokoj na rozhovor.

S klientmi pracujem osobne a prostredníctvom SKYPE konzultácií. Doba jedného sedenia alebo konzultácie cez SKYPE je 60 minút (môže mať individuálnu dĺžku podľa potrieb klienta).

Prvé stretnutie - sedenie s klientom trvá 90 minút. Ide o takzvané ukážkové stretnutie - sedenie. Zmyslom ukážkového sedenia je, aby sme sa vzájomne spoznali a aby sme našli obsah a smer budúceho koučovania.

Ukážkové sedenie vám dá okrem iného odpoveď na otázku: „O čom je koučovanie a ako to funguje?“

 • pozorne si vypočujem Váš príbeh, budem registrovať všetky Vaše myšlienky a hľadať na ne riešenia
 • navrhnem Vám koncepciu. Vy ako klient tak máte príležitosť urobiť si obraz o zvolenej metóde, mojom prístupe a rozhodnúť sa, či Vám táto forma vyhovuje a či chcete pokračovať.
 • vaše sny a túžby spoločne premeníme na reálne ciele a následne si nakreslíte mapu k týmto cieľom, teda konkrétne kroky, ktoré Vás k miestu, kde chcete byť, priblížia.

V prípade záujmu Vás čaká séria 6 až 12 sedení, počas ktorých sa budeme postupne krok za krokom približovať k tomu, čo chcete. Počas konzultácie s klientom si vždy vypínam mobilný telefón.

 

V akých životných oblastiach koučing pomôže?

Biznis koučing – Biznis koučing je pomoc v oblastiach spojených s prácou a profesiou. Pri biznis koučingu riešim problém buď s individuálnym klientom, alebo s celým pracovným tímom. Najčastejšie sú témy ako výkonnosť a
motivácia pracovníkov, osobný rozvoj, líderstvo, time manažment, komunikácia a konflikty na pracovisku, adaptácia či kariérna zmena. Ako exekutívny kouč vám umožním, aby ste porozumeli samým sebe namiesto toho, aby som vám predkladal vlastné názory. To, čo neurobím, je, že sa nebudem aktivizovať za vás - prenechám zodpovednosť vám samotným - to je pre vás veľmi dôležité.

Life koučing – Každý z nás rieši v živote výzvy rôzneho druhu. V rámci life koučingu s klientom riešime najmä vzťahové a partnerské témy, zdravie, osobnostný rozvoj či rôzne problémové sociálne situácie. Cieľom je vždy nájsť
riešenie alebo východisko pre klientov problém, pohnúť sa vpred alebo urovnať konflikt. Chýba Vám motivácia? Motivácia je vôľa niečo dosiahnuť. Bez motivácie môže človek len ťažko napredovať. Preto je nevyhnutné neustále si
hľadať motiváciu – či už ide o vzťah, prácu, alebo o to, aby ste našli svoje šťastie a naplno využili svoj potenciál.

Individuálny koučing - Každý z nás je jedinečný, preto aj kouč pristupuje ku každému človeku individuálne. Individuálny koučing charakterizuje súkromný ráz konverzácie kouč - klient. Ako kouč sa klientovi flexibilne prispôsobujem. Rozhovor vždy vediem jazykom a štýlom klienta. Pozorne načúvam a klienta podporujem a uisťujem, aby sa cítil príjemne. Vytváram bezpečný priestor a inšpirujem koučovaného k nachádzaniu odpovedí. Rešpektujem individualitu človeka, nehodnotím a neodsudzujem. Práve naopak, poskytujem plnú podporu,
pochopenie a nový pohľad na vec. V rámci individuálneho koučingu s klientom preberáme rôzne témy od osobných cez pracovné až po zdravotné či rozvojové. Vždy podľa individuálnych požiadaviek.

 

S čím Vám môže kouč pomôcť a čo klienti najčastejšie riešia?

 • ako vyvážiť osobný a pracovný život (Neustále som v práci, nemám čas na rodinu, nevyhovuje mi to a dlhodobo sa to už nedá zvládať...)
 • pomer s nadriadeným (Ako ho ukončiť? Vyhodí ma? Čo mám robiť?)
 • nedocenenosť v živote (Cítim sa nedocenený v práci alebo v osobnom živote... Čo s tým?)
 • mám nízke sebavedomie a prestávam si veriť... Čo mám robiť? Kde robím chybu?
 • problémy s výchovou dieťaťa (Moje/naše dieťa si presadzuje svoje, trucuje na verejnosti a hádže sa o zem, okolie nás odsudzuje... Ako vyriešiť výchovné problémy?)
 • neplánované tehotenstvo (S priateľom som sa chcela práve rozísť... Po deťoch ešte netúžim... Ako to riešiť?)
 • práca vo vzdialenej krajine (Chcem odísť za prácou do Ameriky, ale partner/ka nechce ísť so mnou... Mám obetovať vzťah? Mám radšej ostať doma? Rozhodnutie odkladám už príliš dlho...)
 • podnikanie (Chcel/a by som začať, ale neviem, či na to mám... Bavilo by ma to?)
 • potrebujete si ujasniť svoje priority
 • chcete zlepšiť svoje vzťahy s ostatnými
 • chcete sa zbaviť starostí a stresu
 • chcete získať viac času pre seba
 • chcete zvýšiť kvalitu svojho života a ďalšie

Petra znám již několik let a je to expert v osobním rozvoji. Měla jsem možnost ho zažít jako osobního kouče, ale i na školení celého týmu, kde vystupoval jako spíkr a to hned několikrát. Vždy je jsou jeho slova a myšlenky obrovskou pomocí a inspirací.

Petra doporučuji všem, kteří potřebují pomoci v životě nasměrovat, otevřít své myšlení a nebo překonat strachy. Je to obrovský vizionář a já jsem vděčná za naše přátelství.

Renata Preissingerová

Stačí si už len vybrať...

Life Koučing
€359
€297
ušetríte €62
Životný koučing potrebujete, ak riešite zložitú životnú situáciu, chcete si vyliečiť vzťahy, potrebujete urobiť dôležité rozhodnutia alebo hľadáte odpovede na vaše otázky.
rozvíja - uľahčuje zmenu/prerod
je reaktívny a flexibilný
umožňuje osobný prerod na idividuálnom základe
nie je kritický, nedrží sa noriem
nie je vzdelávací
ústredným kľúčom Life koučingu je EMPATIA
Business Koučing
€499
€397
ušetríte €102
Je určený pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu so sférou služieb, obchodu a predaja. Cieľom obchodného koučingu je objasniť metódy a prístupy, ako predávať viac a lepšie, získavať zákazníkov aj objednávky, splniť stanovený plán predaja. Naučiť ako šikovne tieto princípy využívať v bežnej praxi, pri jednaniach s novými aj opakovanými zákazníkmi. Zlepšiť potenciál predajcov, ako ich odhodlanie uspieť. Úspech v predaji závisí od obchodných a predajných zručností, od odbornosti, miery komunikácie, nadštandardných zákazníckych vzťahov, kvality poskytovaných služieb.